Juryreglement Westfriese Sportverkiezingen

Algemeen

Sportverenigingen en of sporters in de zin van dit reglement zijn via hun bond aangesloten bij het Nederlands Olympisch Comité (NOC) en/of de Nederlandse Sport Federatie (NSF).

De sportprestatie moet geleverd zijn tijdens een evenement, georganiseerd onder auspiciën van een bij het NOC/NSF aangesloten sportbond.

Voor een sportprestatie is bepalend de leeftijd ten opzichte van de geleverde sportprestatie.

Er is een vakjury, bestaande uit 5 leden, waarvan 1 tot voorzitter is gekozen. Hij/zij is het aanspreekpunt voor het bestuur en anderen naar buiten toe.

De jury van de Westfriese Sportverkiezingen is bevoegd van het in het vorige lid genoemde criterium af te wijken als het een prestatie is met een uitzonderlijk karakter dan wel van een grote sportieve betekenis.

Een genomineerde dient:

 • of te staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie van één van de volgende gemeenten: Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec;
 • of lid te zijn van een vereniging, gevestigd binnen de eerder genoemde gemeenten;
 • geboren te zijn binnen één van die eerder genoemde gemeenten en nog altijd een aantoonbare band te hebben met één van de eerder genoemde gemeenten.

Een genomineerde die aan één van de bovenstaande criteria voldoet kan (tijdelijk) wegens studie of opleiding elders verblijven.

Bij verschil van beoordeling beslist het bestuur van de Westfriese Sportverkiezingen, gehoord de jury.

Het sportjaar loopt van 15 december tot 15 december.

Artikel 1

Jaarlijks houdt de jury van de Westfriese Sportverkiezingen zelf een overzicht bij van de prestaties  van de sporters. Daartoe komt zij minimaal 4x per jaar bij elkaar om de resultaten te bespreken.  Ook mogen verenigingen kandidaten voordragen, echter 1 kandidaat per vereniging. Het bestuur van de Westfriese Sportverkiezingen nodigt verenigingen daarvoor 1x per jaar, in de maanden oktober/november, uit.

Artikel 2

Onder sportresultaten (nominaties) verstaan wij in dit reglement:

 1. Olympisch kampioenschap
 2. Wereldkampioenschap
 3. Europees kampioenschap
 4. Wereldbekerwedstrijden
 5. Nederlands kampioenschap
 6. Provinciaal kampioenschap
 7. Regio of districtskampioenschap

Het bovenstaande dient als leidraad voor het beoordelen van de sportprestaties.

Artikel 3

Als sportgenomineerde komen in aanmerking:

 • zij die op grond van hun prestatie 18 jaar of ouder zijn
 • voldoen aan de criteria als genoemd in het onderdeel “Algemeen”.

Artikel 4

Nominaties vinden plaats in de navolgende categorie:

 • sportman
 • sportvrouw
 • sporttalent
 • sportploeg
 • sportcoach
 • aangepaste sporter met lichamelijke beperking

In de categorie “sporttalent” mag de sporter in het desbetreffende verkiezingsjaar niet jonger zijn dan 13 jaar en niet ouder zijn dan 17 jaar.

Uitgangspunt is het jaar, waarin de sportprestatie is geleverd.

Artikel 5

De vakjury behoudt zich het recht voor om een onderdeel/onderdelen te laten vervallen bij onvoldoende nominaties dan wel onvoldoende prestaties van de genomineerden.

In bijzondere gevallen kan de vakjury afwijken van de nominatievoorwaarden.

Artikel 6

Het bestuur van de Westfriese Sportverkiezingen publiceert jaarlijks, na 15 december, de namen van de genomineerden in het Noordhollands Dagblad, editie Westfriesland/Enkhuizer Courant en in de regionale weekbladen. Voorafgaand aan de publicatie krijgen de genomineerden als eersten persoonlijk bericht via de vakjury.

Artikel 7

Over de uitslag van de verkiezing kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 8

In alle gevallen, waarin het reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Westfriese Sportverkiezingen, de vakjury gehoord.

Aldus vastgesteld op 30 november 2013.
Het bestuur van de Westfriese Sportverkiezingen

 

Toevoeging

De vakkundige jury heeft de sportprestaties van vele diverse Westfriese sporters gevolgd van 1 december 2012 t/m 1 december 2013. Hieruit volgen drie genomineerden per categorie deze worden na 15 december bekend gemaakt via diverse media.

Deze nominatie is al een prijs op zich. De jury bepaalt op basis van de prestaties en op basis van de stemmen van de jury de uiteindelijke winnaar per categorie. Deze winnaars worden zondag 12 januari 2014 tijdens de Westfriese Sportverkiezing bekendgemaakt.