Over

DE ORGANISATIE

De stichting Sportverkiezingen Westfriesland is in 1992 opgericht. De organisatie bestaat uit vrijwilligers uit bedrijfsleven en overheid. We vullen elkaar goed aan, met ieder een eigen specifieke kennis en netwerk op het gebied van sport, programmering, techniek, financiën en communicatie. Wat ons allen bindt, is enthousiasme voor sport en betrokkenheid bij West-Friesland.
De Sport in West-Friesland promoten en stimuleren, zowel voor de sporters, de bestuurders, de evenementen en de verenigingen. Dat is waar de Stichting Westfriese Sportverkiezingen voor staat.

BESTUUR

Dick Bennis (voorzitter)
Joke van der Plas (secretaris)
Lowie Beemster (penningmeester)
Peter Verdegaal (financieel adviseur)
Jan Mol
Jan Burger
Jantine Kloppenburg

ORGANISATIE SPORTVERKIEZINGEN

Gerard Berkhout (programmaleider)
Chris Wobben (presentator)
Jan Vriend (audio- en visuele techniek)
Jan Mol

JURY SPORTVERKIEZINGEN

Vincent Schot
Michiel Martens
Jan Burger
Dick Bennis
Leo Giovannangelo

ORGANISATIE SPORTCONGRES

Jordi Meester
Poul Annema
Geert van der Meulen
Bram Sluis
Lowie Beemster
Dick Bennis

ORGANISATIE SPORTVEILING

Ted van der Bruggen
Larry Schouten
Peter Koning
Huub Duijn
Alex Gitzels
Jordi Beemster
Jantine Kloppenburg
Dick Bennis
Mark Homan
Lowie Beemster
Vincent Baten