Regelement Fotowedstrijd ‘De Westfriese sport in beeld”

Flyer_fotowedstrijd_wfsportgalaREGLEMENT FOTOWEDSTRIJD WESTFRIESE SPORTVERKIEZINGEN

*De Westfriese sport in beeld*

artikel 1

De fotowedstrijd ‘De Westfriese sport in beeld’ wordt georganiseerd door de Stichting Westfriese Sportverkiezingen.

artikel 2

Iedereen mag deelnemen, ongeacht leeftijd en woonplaats. De inzender van de foto dient tevens de maker van de foto te zijn.

artikel 3

Alle ingezonden foto’s dienen tussen 1 december van het jaar voorafgaand aan het wedstrijdjaar en 01 december van het wedstrijdjaar gemaakt te zijn. Bij het gebeuren, wedstrijd of evenement dienen òf één of meer Westfriese sporters/sters uit één van de volgende gemeenten,  Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec, op de betreffende foto te zijn afgebeeld òf de wedstrijd of het evenement dient te hebben plaatsgevonden in één van genoemde gemeenten.

artikel 4

Per fotograaf worden gedurende en kalendermaand maximaal drie foto’s toegelaten. Het materiaal kan uitsluitend ingezonden worden via de website van de Westfrfiese Sportverkiezing. Geef daarbij een korte omschrijving van de foto, de locatie en de datum waarop de foto genomen is. Vermeld tevens uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres en telefoonnummer).

artikel 5

Deelnemen kan door het insturen van digitale kleuren- en/of zwart-witfoto(‘s)  in JPG-formaat.
Ten behoeve van het insturen is een foto in relatief lage resolutie noodzakelijk. Zie de aanwijzingen ten aanzien van de mogelijkheid van verkleinen op de website.
Indien uw foto in aanmerking komt voor een maand- of jaarprijs wordt u gevraagd naar de foto in een hogere resolutie.

artikel 6

Foto’s kunnen worden ingestuurd tot en met 30 november van het wedstrijdjaar. Een foto mag slechts één keer worden ingestuurd. Foto’s die worden ingestuurd in december doen mee met de wedstrijd van het volgende kalenderjaar.

artikel 7

De foto’s worden beoordeeld door zowel een vakjury als een publieksjury. De publieksjury kan zich uitspreken van 09 december van het wedstrijdjaar tot en met 25 december in het wedstrijdjaar. Er mogen door één persoon maximaal drie stemmen worden uitgebracht op drie verschillende foto’s..

artikel 8

De vakjury zal maandelijks één foto kiezen als maandwinnaar. Er zijn elf ‘maanden’ c.q. perioden: 01 december van het jaar voorafgaand aan het wedstrijdjaar tot en met 31 januari in het wedstrijdjaar; 01 november tot en met 30 november in het wedstrijdjaar en de negen daartussen gelegen maanden.

De prijs voor deze uitverkiezing is dat dit wordt vermeld op de website van de Westfriese Sportverkiezingen.
Alle foto’s die gedurende die maand zijn ingezonden blijven kans maken op de prijs van de vakjury die tijdens het gala van de Sportverkiezingen bekend wordt gemaakt.

artikel 9

De vakjury bestaat uit Marcel Rob (professioneel fotograaf), Ted van der Bruggen (jurylid Westfriese Sportverkiezingen) en Gerben van ’t Hek (adjunct hoofdredacteur Noordhollands Dagblad).

artikel 10

De publieksjury bestaat uit de bezoekers van de Facebook-pagina van de Westfriese Sportverkiezing; dit in de periode van begin december in het wedstrijdjaar tot en met 25 december in het wedstrijdjaar.

artikel 11

De winnaar van de vakjuryprijs en van de publieksprijs worden bekend gemaakt tijdens het gala van de Westfriese Sportverkiezing in januari van het jaar volgend op het wedstrijdjaar.

artikel 12

Er zal voor de prijswinnaars, één winnaar van de vakjuryprijs en één van de publieksprijs,  door de organisatie van de Westfriese Sportverkiezingen een wisselprijs ter beschikking worden gesteld. De maker van de winnende foto ontvangt van zijn foto een grote afdruk. Daarnaast kan de foto gepubliceerd worden in het Noordhollands Dagblad / Dagblad voor West-Friesland en andere media; dit in print of online.

artikel 13

Betrokkenen, medewerkers, het bestuur en de jury (incl. gezinsleden) van de Westfriese Sportverkiezingen zijn van deelname uitgesloten.

artikel 14

De deelnemers dragen de volle verantwoordelijkheid voor hun ingeleverde werken, zowel op het vlak van het recht op privacy als op het vlak van auteursrechten. Alle ingeleverde werken dienen door de fotograaf zelf te zijn gemaakt. Subtiele bewerkingen zijn toegestaan, maar niet zodanig dat de afgebeelde werkelijkheid wordt veranderd.

Foto’s die niet binnen het kader van de fotowedstrijd passen kunnen door de organisatie zonder opgaaf van reden uit de fotowedstrijd verwijderd worden. Ook als blijkt dat er gefraudeerd wordt, zal de betreffende foto zonder opgaaf van reden uit de fotowedstrijd gehaald worden.

artikel 15

Door deelname aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan de Stichting Westfriese Sportverkiezingen het volledige en onvoorwaardelijke gebruiksrecht van het beeld voor alle gebruik door de Stichting Westfriese Sportverkiezingen en haar partners. Dit geldt ondermeer voor vertoning tijdens het jaarlijkse gala van de sportverkiezingen, jaarverslagen, boeken, folders, brochures, website en digitale nieuwsbrieven die door en voor of in samenwerking met de Stichting Westfriese Sportverkiezingen geproduceerd worden. Onder het voorgaande worden ook begrepen beelden in artikelen en persberichten die onder verantwoording van de Stichting Westfriese Sportverkiezingen geplaatst/geproduceerd worden in externe media. Er worden geen vergoedingen verstrekt aan de fotografen voor publicatie van de door hen gemaakte foto’s.

artikel 16

De jury heeft het recht een foto vanwege publicatiedoeleinden aan te passen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn in verband met plaatsing in een krant de foto te wijzigen naar een ‘liggend’ formaat.

Voor publicatie in het Westfries Weekblad is het noodzakelijk dat de foto liggend wordt afgedrukt.

‘Staande’ foto’s kunnen daarom voor publicatie  door de jury bewerkt worden tot ‘liggend’. Bij het stemmen door de publieksjury én bij de uitreiking tijdens het jaarlijkse gala zal altijd de originele foto getoond worden.

artikel 17

Tegen beslissing van de vakjury en de publieksjury is geen bezwaar mogelijk en er wordt geen correspondentie over gevoerd.

artikel 18

Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaarden de deelnemers alle bepalingen van dit reglement.

 

Versie 2018.1. Wijzigingen en type fouten voorbehouden